“TURISME ACCESSIBLE AL POBLENOU”; UN NOU PROJECTE DE L’ASSOCIACIÓ ETHNIC

Actualment, gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, Aethnic està desenvolupant un nou projecte amb l’objectiu de millorar i potenciar l’accés de totes les persones a l’activitat turística del barri. En el decurs de la proposta, Aethnic ha realitzat diverses activitats per conèixer, analitzar i millorar l’oferta turística del Poblenou.

Declaració per impulsar la transició ecològica del turisme

La Declaració d’Aethnic és un catalitzador per manifestar la urgència de reconvertir el turisme en un moviment tractor de la transició ecosocial i incidir en la necessitat de transformar els models turístics tradicionals en pro dels reptes globals del Planeta.

L’ESS: un ecosistema amb impacte al barri

Organitzem una passejada al barri de la Sagrada Família per visibilitzar les iniciatives d’Economia Social i Solidària que s’involucren de forma activa amb el territori i el seu potencial per a la transició ecosocial.

Kick Off del projecte europeu “Tourban”

La Xarxa de Turisme Responsable és un dels projectes beneficiaris del programa europeu Tourban, que té per objectiu l’enfortiment de projectes de turisme urbà sota criteris de sostenibilitat

Aethnic escala el projecte de la xarxa a nivell nacional

A principis d’any, Aethnic va donar el tret de sortida a la segona fase del projecte XTRS de Barcelona, una aliança estratègica que pretén transformar el model turístic actual en un de responsable i sostenible a partir de la participació activa dels agents locals de la ciutat.