NOTICIES

Conferència Internacional “Turisme, sostenibilitat, drets humans i de gènere”

L’Associació Ethnic i l’ITTOG de Gàmbia organitzem l’11 de novembre de 202 a Barcelona, en el marc del projecte de cooperació al desenvolupament “No Woman Left Behind” una Conferència internacional per tractar de la situació i els reptes relacionats amb els drets humans i de gènere en el turisme i envers el turisme sostenible.

La Conferència culmina els treball del projecte “No Women Left Behind” que Ethnic gestiona amb l’ITTOG des der gener de 2021 i que es centra en capacitar i insertar socialment dones gambianes en situació d’especial vulnerabilitat.

L’objectiu és millorar el seu coneixement i capacitació en les matèries que han de permetre-les treballar de manera independent o bé en la infraestructura del naixent turisme responsable i sostenible (TRS) al seu país.

El Programa de la Conferència incorpora presentacions acadèmiques, debats, taules rodones i ponències especialitzades amb experts catalans i internacionals. Una representació gambiana, formada per docents i alumnes del Curs del projecte, presenta la situació de les dones a Gàmbia en el context del turisme, i presentarà els resultats del Projecte.

Les 30 dones titulars de drets del projecte, seleccionades amb la participació de la Gender Platform de Gàmbia, han seguit des d’abril un curs de formació a l’ITTOG amb activitats teòriques i pràctiques relacionades amb la gastronomia i l’artesania.

Una part de les pràctiques de les estudiants es realitzen a la nova cuina que el projecte ha adquirit amb els fons aportats per l’ACCD de la Generalitat.

Aquest Curs és seguit d’un Programa de Mentoria i Orientació a la Ocupabilitat, per fornir d’eines les participants en el seu accés a l’emprenedoria i inserció laboral.

Alhora, el Projecte incorpora un mòdul de formació sobre drets humans i de gènere, impartit per la Gender Platform de Gàmbia.

Aquest mòdul ha de permetre les dones seleccionades afrontar amb coneixement dels seus drets l’emprenedoria en el sector turístic, i les possibles situacions de possible discriminació o manca d’accés a la igualtat d’oportunitats a que tenen dret
El projecte No Woman Left behind té el suport de l’Agència Catalana de Cooperació (ACCD) de la Generalitat de Catalunya.