NOTICIES

Inici dels treballs d’avaluació del projecte NWLB

La firma consultora Momentum, especialitzada en el suport a processos organitzatius i d’avaluació, condueix els treballs d’avaluació externa del projecte “No Woman Left Behind” que lidera l’associació Ethnic (Aethnic) i desenvolupa a Gàmbia l’ITTOG (Institut of Travel and Tourisme) amb la col.laboració de la Gender Platform.

Els treballs, iniciats a partir de la finalització del gruix del projecte (el curs de formació i capacitació) aquest passat setembre, consta de diverses parts. La primera, una enquesta a cada titular de dret participant (30 dones gambianes en situació de vulnerabilitat) per medir l’impacte formatiu i biogràfic generat.

El 10 de novembre es va realitzar una sessió de treball d’anàlisi qualitatiu conduïda pels avaluadors (Xavier Estivill i Marta Canals) aprofitant l’estada dels responsables locals de projecte i una representat dels estudiants a Catalunya.

L’avaluació consta també de sessions grupals amb els professors del curs, les estudiants i l’staff local del projecte.

Els primers resultats indiquen un alt grau de satisfacció de les dones participants en el projecte i un alt grau d’aprofitament dels continuts teòrics i pràctics del programa, en especial dels mòduls relacionats amb els drets humans i de gènere previstos, que tenen per objectiu apoderar i preparar les participants per insertar-les al mercat de treball.