NOTICIES

L’equip del projecte PTR crea 15 noves experiències de turisme sostenible a Poblenou

Al llarg de l’any 2021, i en el marc del Projecte Xarxa de Turisme Sostenible-Poblenou Turisme Responsable un equip de treball de l’Associació Ethnic liderat per Jordi Tolrà ha treballat en estreta col·laboració amb el teixit associatiu i del petit comerç de Poblenou per crear experiències que permetin als viatgers i visitants de la ciutat gaudir del barri descobrint la seva part més genuïna i autèntica, i d’aquesta manera ajudar ala transformació del turístic de Barcelona cap a pautes de major sostenibilitat i responsabilitat.

Ha estat un procés laboriós, fet des del barri i de manera personalitzada que ha culminat amb la co creació d’una quinzena de noves experiències.

El punt de partida del projecte és la constatació que Poblenou, com altres antigues viles i barris agregats en el segle XIX a Barcelona, disposa d’un gran nombre d’activitats, de patrimoni cultural material i immaterial i d’artesans que són desconegudes del gran públic. Aquest desconeixement té el seu origen ja sigui perquè els seus creadors i gestors no s’havien plantejat fins ara donar-les a conèixer i obrir-les a la ciutadania, o perquè no sabien com fer-ho.

Des de l’Associació Ethnic ens vam plantejar el repte de transformar aquestes activitats en experiències d’interès per a viatgers i visitants, i per a la pròpia ciutadania local. D’aquesta manera, el catàleg d’opcions per al visitant s’amplia , es descentralitza i creix en sostenibilitat.

D’altra banda, activitats poc conegudes milloren la seva reputació i visibilitat, i el barri pot transformar les seves dinàmiques relacionades amb el turisme, amb l’afluència de visitants més interessats en gaudir en petits grups d’una experiència cultural i enriquidora, tot respectant el tarannà local, i sense pertorbar-ne la identitat ni el descans dels veïns que hi viuen.

En tot el procés, l’associació ha tingut el suport de l‘Eix Comercial Poblenou i d’estudiants en practiques de l’Escola de Turisme CETT, adscrita a la Universitat de Barcelona (UB).

Fase 1. Treball de camp d’identificació de les realitats relacionades amb el turisme a Poblenou

El projecte s’ha estructurat en diferents fases, totes elles treballades colze a colze amb el teixit associatiu del barri.

Es tractava, en un primer moment, de documentar la realitat que el barri viu en relació al turisme. Identificar les activitats existents, i el seu impacte sobre la vida del veïnat. Alhora, es van investigar i documentar les actituds i opinions del veïnat sobre el turisme al barri i les alternatives plantejades per les seves entitats.

Fase 2. Identificació d’activitats d’interès

En una segona fase, el projecte ha identificat i llistat les activitats més interessants d’entre les que realitzen les associacions, els petits comerços artesans, les entitats culturals, o les associacions. Activitats que, tot i el seu interès i valor, no estan a l’abast del gran públic. Es van classificar les activitats segons la seva tipologia i també d’acord amb els responsables de la seva gestió.

Fase 3. Contacte amb les activitats i proposta de treball de co-creació

Una vegada identificades les activitats existents amb potencial suficient per generar experiències d’interès per als visitants i viatgers de les ciutats, l’Equip va programar un seguit de rondes de contacte i presentació del projecte als seus impulsors. Tot i les dificultats de contacte creades per la pandèmia covid19, es van mantenir un quarantena de reunions tant virtuals com presencials amb les activitats identificades.

El treball de contacte directe tenia diversos objectius. D’una banda, ajudar a posar en valor aquestes activitats d’una manera que fins ara molts dels seus promotors no havien considerat. És a dir, com a activitats d’interès general per al gran públic. D’altra banda, crear complicitats amb les entitats respecte a la importància i la necessita de canviar el model turístic que pateix el barri, reconduint-lo cap a la sostenibilitat.

Fase 4. Co-creació de noves experiències

A partir dels contactes personals realitzats l’equip del projecte va començar a treballar amb els promotors de les activitats la co-creació de noves experiències. És a dir, a plantejar la creació de noves activitats, a partir del que ja fan, adreçades als visitants.

Aquestes noves experiències, totes diferents i úniques, havien de tenir unes mateixes característiques: poder-se gaudir de manera experiencial i no de forma passiva, descobrir activitats, racons, aspectes o realitats que fins ara no són accessibles per al gran públic.

També havien de poder-se realitzar en petits grups, ser accessibles en transport públic i estar adaptades a necessitats especials derivades d’alguna discapacitat, i poder-se adaptar i ser flexibles segons la composició del grup de visitants.

Cada experiència s’ha treballat individualment per mitjà d’un mètode artesà creat pel propi Equip de projecte.

Fase 5. Testeig de les experiències i validació

Una vegada dissenyades les experiències, l’Equip va proposar als seus promotors fer un testeig amb potencials usuaris reals per validar el format, la durada i la metodologia de cadascuna. Això ha permès reformatejar algunes propostes inicials i adaptar-les, creant un producte viable i assequible en quant a format i durada per als visitants.

Fase 6. Difusió

Finalment, les experiències resultants s’han difós en un format atractiu al web de l’Associació Ethnic. Des del web es pot accedir a informació detallada de les experiències creades i es pot contactar amb Aethnic a efectes de poder-les gaudir.