PROJECTES INTERNACIONALS

Gambia

Població: 2.785.000 hab (2022)

Idioma oficial: Anglès

Moneda: Dafasi

IDH *: 174º - Grup de països Baix

PIB per càpita: 781 USD

Index Global de la Bretxa de Gènere: posició 127 (puntuació 0,644)

Altres països