PROJECTES

Cooperatives de dones artesanes a Chefchaouen

Cooperació Internacional

 | Marroc

Objectius

El projecte té l’objectiu de promoure el desenvolupament econòmic de dones artesanes, agrupades en 3  cooperatives, com a eina per lluitar les desigualtats de gènere. El projecte promou l’enfortiment de les dones a través de l’emprenedoria i facilita aumentar les oportunitats de mercat del seus productes (teler i ceràmica).

El projecte promou un turisme, al voltant del poble de Chefchaouen, que valora la cultura, el patrimoni i la natura. El projecte permetrà diversificar els beneficis del turisme cap a una economia local i solidària, on les dones tenen un paper essencial mantenint la cultura i el patrimoni del “saber fer” amb la seva activitat artesanal a les cooperatives. Les noves rutes de turisme de natura i d’experiències seran elements claus en la promoció d’un turisme responsable on les dones estan al centre.

Promoure una ocupació lliure de desigualtats de gènere, promovent la coresponsabilitat i enfortiment de la emprenedoria i les oportunitats laborals de les dones.

Activitats Realitzades

  • Formació tècnica en el procés d’innovació dels seus productes (teler i ceràmica) i formació en gestió interna de la cooperativa
  • Disseny de ruta d’ecoturisme
  • Sensibilització en gènere, drets humans i alfabetització
  • Recolzament i mentoratge en nous canals de comercialització local dels productes

Galeria d'imatges

Entitals col·laboradores:

  • DEXDE

  • ATED

  • Associació de guies oficials de Chefchaouen

Amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona

Localització del projecte:

Chefchaouen, Regió de Tànger-Tetuán-Alhucemas, Marroc

Calendari d'aplicació:

1 novembre 2022 a 31 octubre 2023