PROJECTES

Estratègia de retorn social per promoure l’economia de proximitat a Ciutat Vella

Acció Local

En un context marcat per la reactivació del sector turístic post-pandèmia, el districte de Ciutat Vella aposta per un model turístic responsable i de proximitat que afavoreixi el retorn socioal i econòmic de l'activitat. Amb aquest projecte, Aethnic desenvolupa diverses activitats amb els actors locals del districte per identificar necessitats clau i establir accions estratègiques pel futur.

L’any 2023, l’Ajuntament de Barcelona encarrega a Aethnic un estudi per identificar recomanacions estratègiques per promoure l’economia de proximitat al districte de Ciutat Vella, una zona altament afectada per la pressió turística i per les conseqüents dinàmiques de gentrificació.

Entre els mesos de maig i setembre de 2023, Aethnic desenvolupa diverses activitats amb els agents locals del districte per tal d’identificar oportunitats estratègiques que permetin millorar el retorn social del turisme entre el sector hoteler, els equipaments culturals i el teixit comercial. 

Antecedents

El districte de Ciutat Vella, a Barcelona, enfronta desafiaments significatius en termes d’economia local i desenvolupament comunitari. La necessitat de promoure l’economia de proximitat ha sorgit com una resposta vital per reforçar el teixit socioeconòmic d’aquesta emblemàtica zona de la ciutat.

Objectius

 1. Identificar les necessitats i oportunitats dels diferents sectors implicats en l’economia local de Ciutat Vella.
 2. Desenvolupar estratègies per promoure la col·laboració entre el sector hoteler, els equipaments culturals i el comerç de proximitat.
 3. Proporcionar recomanacions específiques per reforçar l’economia de proximitat i fomentar el retorn social al districte.

Activitats Realitzades

Entre els mesos de maig i setembre de 2023 es realitzen les següents activitats: 

 1. Desenvolupament d’una reunió inicial per avaluar la documentació facilitada pel districte i dissenyar el corresponent pla de treball.  
 2. Establiment dels objectius generals i específics de la investigació. 
 3. Realització de diferents grups de treball amb actors clau del districte. 
 4. Anàlisi dels resultats obtinguts a través dels grups de treball.  
 5. Revisió d’estudis anteriors per a la comparació de resultats
 6. Investigació de bones pràctiques a nivell nacional i internacional per a la definició de recomanacions estratègiques.

Resultats

Amb la realització d’aquest projecte s’ha pogut:

 • Identificar els reptes, les oportunitats i les necessitats per reforçar l’economia local del districte a través de l’activitat turística. 
 • Generar recomanacions concretes i específiques per promoure la col·laboració entre els diferents sectors de l’economia. 
 • Desenvolupar una guia pràctica per implementar estratègies d’economia de proximitat al districte de Ciutat Vella.

Perspectives de futur

Esperem que les recomanacions estratègiques proposades contribueixin significativament al desenvolupament econòmic i social de Ciutat Vella, promovent una economia més justa, sostenible i connectada amb la comunitat local.

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

Barcelona Activa

Localització del projecte:

Barcelona

Calendari d'aplicació:

2023