PROJECTES

Experiències Inclusives Contra la Despoblació

Acció Local

La RurAll - Xarxa d'Experiències Turístiques Rurals Regeneratives, una iniciativa en procés de formació que té com a objectiu crear un espai col·laboratiu i transformador per a empreses i entitats que ofereixen experiències turístiques singulars a zones rurals en risc de despoblació. La Xarxa RurAll cerca ser un catalitzador de la inclusió, el desenvolupament local i el turisme regeneratiu en aquestes àrees, amb un enfocament en la lluita contra la despoblació.

Rurall

La Xarxa sorgeix com a part integral del projecte “Experiències Inclusives Contra la Despoblació”, que va ser presentat al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pel Consorci IDEAS3493SL, en el marc de la Convocatòria Experiències Turisme Espanya 2021. Aquest projecte s’ha admès i subvencionat amb els fons del Programa de la Unió Europea Next Generation, destinats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya. El Consorci impulsor d’aquest projecte està compost per Idees for Change, Aethnic, Sentir el Alto Tajo, Membranding i Apadrinaunolivo.org.

Antecedents

A Espanya, s’anticipa la desaparició de més de 1.800 pobles els propers anys, especialment a les comunitats properes a Madrid ia regions com Terol i La Rioja. La concentració històrica de recursos turístics a àrees urbanes ha exacerbat problemes de gentrificació i conflictes, destacant la necessitat de descentralitzar i desestacionalitzar el turisme.

La proposta busca recolzar experiències turístiques reeixides en entorns rurals, col·laborant estretament amb les comunitats locals per millorar activitats existents i expandir noves oportunitats, fomentant un turisme sostenible que revitalitzi econòmicament, socialment i culturalment els territoris. Aquest enfocament implica una coordinació constant amb les comunitats, assegurant la inclusió de les seves necessitats i desitjos a les fases de disseny i implementació. Es busca proporcionar a aquestes comunitats noves perspectives i eines per arrelar els recursos disponibles al territori, generant un impacte positiu i durador a l’àmbit rural.

Objectius

Per tal d’avançar cap a un model turístic regeneratiu, Aethnic participa en un projecte innovador amb el objectiu general de desenvolupar territoris a nivell turístic mitjançant millores en zones on ja operen experiències regeneratives i la replicació d’aquestes iniciatives en altres àrees per pal·liar la despoblació i millorar l’accessibilitat a aquests territoris. Per aconseguir-ho, l’equip d’Aethnic, juntament amb el consorci, ha establert els objectius específics següents :

  1. Combatre la despoblació mitjançant l’ enfortiment d’ecosistemes locals de turisme regeneratiu, impulsant la revitalització de comunitats rurals.
  2. Enriquir territoris mitjançant la co-creació i la participació activa de la comunitat local en el desenvolupament d’iniciatives turístiques, promovent un enfocament inclusiu i sostenible.
  3. Generar productes i serveis regeneratius en introduir experiències turístiques respectuoses a nous territoris, estimulant la diversificació econòmica i cultural.
  4. Establir estàndards i una metodologia replicable per a l’expansió d’iniciatives turístiques a destinacions addicionals, facilitant l’adopció eficient de pràctiques amb èxit.
  5. Difondre iniciatives de turisme regeneratiu per promoure noves formes de turisme positiu , destacant models reeixits i fomentant la consciència sobre alternatives sostenibles al sector.

Activitats Realitzades

Entre els molts reptes que enfronta el consorci del projecte, Aethnic se centra principalment a promoure el treball en xarxa. El projecte cerca ser un referent en la promoció del treball en xarxa i la intercooperació per a un creixement intel·ligent i respectuós dels territoris mitjançant una activitat turística sostenible i inclusiva. La creació de RurAll, Xarxa d’Experiències Turístiques Rurals Regeneratives contra la despoblació, està promovent l’intercanvi de bones pràctiques, millorant la cohesió territorial i enfortint els diferents actors implicats a través de la seva articulació comercial, promovent la participació en un marc de bona governança necessari per a la viabilitat de les experiències inclusives contra la despoblació .

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Membranding
Sentir el Tajo
Apadrina un olivo
Ideas for change

Localització del projecte:

Espanya

Calendari d'aplicació:

2023 – 2024