PROJECTES

La Xarxa d’Aethnic

Acció Local

La Xarxa de Turisme Responsable i Sostenible (XTRS) és una aliança estratègica formada amb la participació dels actors socials interessats en transformar el model turístic actual en un de responsable i sostenible.

La Xarxa integra entitats culturals i socials, empreses turístiques, comerços, artesans, acadèmics i institucions culturals amb l’objectiu comú de crear i promoure un nou model d’activitats i experiències turístiques, basades en el TRS i compromeses amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Ara és el moment de repensar i canviar l’actual model turístic. L’impacte de la pandèmia sobre el turisme a Catalunya obre l’oportunitat de reconstruir i redefinir el model i la gestió turística envers la sostenibilitat i la responsabilitat social.

Antecedents

Abans de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, Catalunya rebia prop de 39.5 milions de turistes l’any, el 38% dels quals residien al territori. La distribució territorial dels visitants era desigual i concentrava els fluxos turístics en determinades zones i èpoques de l’any.

De fet, segons dades publicades per l’Idescat, els principals focus emissors de Catalunya eren la ciutat de Barcelona i l’AMB, i els receptors, la Costa Brava, la Costa Daurada, els Pirineus, les Terres de l’Ebre i la Vall d’Aran.

Aquesta dinàmica afectava de ple l’estructura socioeconòmica de Catalunya i alterava la qualitat de vida dels residents locals, molts dels quals identificaven el turisme com un dels problemes més importants del territori, especialment de Barcelona.

L’oferta turística existent no permetia descobrir i fruir d’un gran nombre d’activitats d’interès que es realitzaven arreu de Catalunya i que posaven en valor el ric teixit cultural, artístic, comercial i associatiu del territori.

D’altra banda, les activitats turístiques proposades tendien a ignorar una part rellevant de la història i del patrimoni i accentuaven la desnaturalització i la banalització de les formes pròpies de vida.

Objectius

Una xarxa amb un doble objectiu:

D’una banda, La Xarxa de Turisme Responsable i Sostenible té per objectiu co crear des de la proximitat experiències d’interès per a visitants i viatgers que permetin descobrir des de la responsabilitat i sostenibilitat la veritable essència i identitat de Catalunya.

Aquest procés es desenvolupa mitjançant una metodologia pròpia que combina els criteris del turisme creatiu i del disseny regeneratiu i que permet co crear experiències memorables i significatives que connecten els visitants amb les comunitats locals i el seu entorn.

D’altra banda, el projecte pretén vincular en Xarxa els actors locals que, com nosaltres, creuen en la necessitat de transformar l’actual model turístic en un de responsable i sostenible. Així doncs, La Xarxa es presenta com un espai de bona governança on els agents col·laboradors cooperen per impulsar la transició ecosocial del sector turístic català.

Proposta de valor

Des d’Aethnic volem col·laborar des de la innovació a millorar i completar el model actual tot co creant amb els actors del territori experiències que diversifiquin i enriqueixin les visites a Catalunya.

Estem convençudes que el turisme, si és responsable i sostenible, pot contribuir d’una manera poderosa a posar en valor les realitats locals, generar riquesa i ocupació, i fomentar la conservació del patrimoni històric material i immaterial.

Així doncs, la nostra proposta és ben senzilla:

Co crear un nou catàleg d’activitats i experiències de turisme, basades en el turisme responsable i sostenible i compromeses amb els ODS, adreçades als visitants i turistes de Catalunya i co generades amb el teixit cultural i associatiu de les vegueries.

Resultats

El projecte de la Xarxa de Turisme Responsable i Sostenible (XTRS) generarà una oferta turística alternativa a l’actual que se sustentarà en els principis de l’Economia Social i Solidària (ESS) i que posarà al centre de l’activitat les necessitats col·lectives de les vegueries.

Així doncs, La Xarxa actuarà orientada per valors com l’equitat, la inclusió, la solidaritat, la reciprocitat i la sostenibilitat, i promourà transformacions profundes en l’economia i la societat.

A nivell econòmic, el projecte aproparà els visitants als municipis i pobles de Catalunya i promourà el comerç de proximitat, especialment aquell desenvolupat per artistes, tallers artesanals, laboratoris culturals, i altres agents locals. D’aquesta manera, la XTRS posarà en valor una oferta comercial que arran de la pandèmia es troba en perill d’extinció, generarà nous llocs de treball i permetrà obtenir ingressos addicionals a les activitats econòmiques ordinàries.

Tanmateix, les experiències de La Xarxa, en tant que desenvolupades pels propis agents locals, estaran fortament vinculades al territori i potenciaran les formes de vida característiques dels municipis, tot generant un “sentit de lloc” i de comunitat únics.

Amb el suport de:

Departament d'Empresa i Treball
Economia Social
Ministerio de Trabajo y Economia Social - SEPE
Ajuntament de Barcelona

Localització del projecte:

Catalunya

Calendari d'aplicació:

2021 - 2023