PROJECTES

No women left behind (2021)

Cooperació Internacional

 | Gambia

Formació i inserció laboral de dones retornades víctimes d’explotació com a professionals del turisme responsable i sostenible.

Aquest projecte té el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la Generalitat de Catalunya, i és gestionat conjuntament per Aethnic i l’Institut of Travel and Tourism of Gambia (ITTOG) entitat de referència a Gàmbia en la formació, capacitació i promoció en l’àmbit del turisme responsable.

Aethnic treballa a Gàmbia des de fa més de deu anys i l’ITTOG n’és un dels partners més estrets.  També es compta amb la col.laboració de la  CSO Women’s Platform of Gambia, organització líder en la defensa dels drets de les dones i la igualtat de gènere.

Objectius

El projecte No Woman Left Behind (NWLB) té com a objectiu formar i fomentar l’ocupació de dones en risc d’exclusió social per tal de convertir-les en professionals del turisme sostenible i responsable (TRS) a Gàmbia.

Moltes d’aquestes dones han estat víctimes de l’explotació domèstica, sexual o retornades d’altres països. Per això el projecte emfatitza en la formació professional i en l’apoderament del drets civils com a eines per a la seva inserció laboral en el marc del emergent sector de turisme responsable i en el marc de la economia social i solidària (ESS).

El Projecte cerca la promoció i desenvolupament de l’incipient Turisme Responsable i Sostenible com a model alternatiu al turisme extractivista i massificat a Àfrica, millorant les capacitats socio-culturals de les dones.
El cessament de l’activitat turística a conseqüència de la pandèmia Covid19 ha estat una oportunitat per repensar el model turístic a Àfrica en clau de sostenibilitat i responsabilitat social i ambiental i implicar-hi el conjunt d’actors socials per aconseguir-ho

Activitats Realitzades

 • Formació en cuina i pastisseria i gestió turística, adreçada a dones en situació d’especial vulnerabilitat
 • Dotació d’una cuina professional per a la docència
 • Sensibilització en apoderament en drets de les dones, drets civils i justícia global
 • Sessions de sensibilització a Catalunya sobre la situació del turisme a Àfrica subsahariana, visibilització dels efectes nocius del turisme tradicional i disseminació dels resultats del projecte
 • Conferència Internacional sobre els efectes nocius del turisme tradicional i exposició a Catalunya

Proposta de valor

El Projecte cerca la promoció i desenvolupament de l’incipient Turisme Responsable i Sostenible com a  model alternatiu al turisme extractivista i massificat a Àfrica.  Millorarà les capacitats socio-culturals de les dones i ajudarà a crear una societat més igualitària.  El cessament de l’activitat turística a conseqüència de la pandèmia Covid19 és una oportunitat per repensar el model turístic actual a Àfrica en clau de sostenibilitat i responsabilitat social i ambiental i implicar-hi el conjunt d’actors socials per aconseguir-ho.

Resultats

 • Dones en situació de vulnerabilitat van completar la formació cuina, pastisseria i gestió turística i van rebre sessions de sensibilització i mentoria individual en drets humans, drets de les dones
 • Les dones del projecte van estar acompanyades en el procés d’ inserció socio-laboral
 • Conferència internacional on es van debatre els diferents models de turisme

Galeria d'imatges

Entitats col·laboradores

 • Institute of Travel and Tourism of Gambia (ITTOG)
 • Gender Platform (GP)
 • Gambian Women Chamber of Commerce (GWCC)
 • Women Initiative of Gambia (WIG)

 

Amb el suport de:

Generalitat de Cataunya
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Localització del projecte:

Banjul, Gambia

Calendari d'aplicació:

Gener 2021 – Desembre 2022