Presentació de projecte

Presentació de projecte. Perspectiva de gènere i col·lectiu LGBTIQ+: un repte d’inclusió del sector turístic de Barcelona.