Diagnosi TurismESS

TURISMESS: Economia Social i Solidària i turisme a Catalunya. Resultats de la Diagnosi (Autoria: Alba Sud). 

Save The Date

Save The Date.  Jornada “Turisme i Economia Social”. 

Presentació de projecte.

Presentació de projecte.  Ecosistema TurismESS; una proposta de transformació per a la ciutat de Barcelona. 

Presentació de projecte.

Presentació de projecte.  TurismESS; impuls d’un nou model regeneratiu arrelat al territori català.