Presentació de projecte.

Presentació de projecte.  Ecosistema TurismESS; una proposta de transformació per a la ciutat de Barcelona. 

Presentació de projecte.

Presentació de projecte.  TurismESS; impuls d’un nou model regeneratiu arrelat al territori català.