Creativitat i innovació, la construcció de nous imaginaris turístics a Barcelona.
Sr. Xavier Suñol,
Director de Turisme i Indústries Creatives. Ajuntament Barcelona.