El turisme de proximitat com a motor cap a la transició ecosocial.
Sra. Inmaculada Díaz, 
Professora i investigadora en turisme i geografia. Grup de recerca TUDISTAR.