El turisme responsable com a motor per a la revaloració d’entorns rurals i periurbans.
Sra. Anna Pijuan,
Sòcia de Mas Casas Cruïlles.