Identitat i territori, el turisme com a motor de dinamització.
Sra. Mireia Bosch,
Intercooperació i continguts d’OPCIONS.