Informe Sessió de Treball “Turisme Accessible al Poblenou”.

Sessió de formació i hackató. 

9 d’octubre de 2023.