Presentació de projecte. 

TurismESS; impuls d’un nou model regeneratiu arrelat al territori català.