Presentació de projecte. 

Ecosistema TurismESS; una proposta de transformació per a la ciutat de Barcelona.