Presentació del projecte TurismESS.
Jesús Martín
President Associació Ethnic.