Sessió d’Intercooperació en el marc de La Xarxa (El Programa)

24 d’octubre de 2023.