Què significa TRS?
Xavier Font,
Cap de serveis de Turisme
de la Diputació de Barcelona.