Sessió d’Intercooperació en el marc de La Xarxa (Save the Date)

24 d’octubre de 2023.