Turisme i Economia Social i Solidària, dignificació del treball turístic.

Sr. Martín Habiague, 

Director general de Mescladís.