Turisme inclusiu i mobilitat sostenible.
Sr. Ramon Furriols,
Director executiu de Projecte Aurora.