Turisme urbà i saturació turística, propostes per una gestió conscient.

Sr. Claudio Milano, 

Doctor en antropologia social i cultural.