TURISME RESPONSABLE

Agències de viatges /Touroperadors

Els indicadors d’exercici presentats aquí estan dissenyats per orientar les agències de viatge en el compliment dels criteris de sostenibilitat. Es recomana que tots els criteris s’apliquin tant com sigui possible. Hi pot haver circumstàncies en què un criteri no sigui aplicable a un producte turístic específic, ateses les condicions reguladores, ambientals, socials, econòmiques o culturals locals.

Criteris i indicadors

1 - Planificació interna i gestió eficaç de la sostenibilitat

S’ha d’establir una Política de Turisme Responsable que expressi el compromís pel turisme sostenible i posar els mitjans per complir-los. En aquest sentit, s‟exigeix ​​el coneixement constant dels requisits legals i reglamentaris aplicables, el disseny d‟un Pla d‟Acció en el marc de la política id‟un pla de formació-sensibilització.

 • Participar en la planificació i gestió del turisme sostenible a les destinacions.
 • El personal de l’agència ha de participar en el desenvolupament i la implementació del sistema de gestió de la sostenibilitat i rebre orientació i capacitació periòdiques sobre les seves funcions i responsabilitats en la seva execució.
 • Comunicar la política, les accions i l’exercici de sostenibilitat a les parts interessades, inclosos els clients. Tenir en compte la capacitat i la integritat de lentorn natural i cultural. Proporcionant informació i interpretació de l’entorn natural, la cultura local i el patrimoni cultural, així com una explicació del comportament apropiat en visitar àrees naturals, cultures vives i llocs de patrimoni cultural.
 • Valorar la satisfacció del client, inclosos els aspectes de sostenibilitat, per poder prendre mesures correctives.
 • No prometre més del que es compleix: Desenvolupar materials promocionals i comunicacions de màrqueting de manera precisa i transparent.
 • Utilitzar pràctiques i materials localment apropiats i sostenibles.

2 - Perspectiva de gènere

Formular un pla d’acció per a la igualtat de gènere al turisme.

 • Garantir el suport a la igualtat de gènere i comprometre’s a seguir els Principis per a l’Empoderament de les Dones al sector turístic mitjançant formació, assessorament, incubació i accés al finançament.
 • Establir un lideratge corporatiu d’alt nivell per a la igualtat de gènere
 • Tractar totes les dones i homes de manera justa a la feina; respectar i defensar els drets humans i la no-discriminació.
 • Promoure l’educació, la formació i el desenvolupament professional de les dones
 • Implantar pràctiques que apoderin les dones en els àmbits de desenvolupament empresarial, cadena de subministrament i màrqueting.
 • Promoure la igualtat mitjançant iniciatives i tasques de sensibilització a les comunitats.
 • Mesurar i informar el públic sobre els avenços en termes digualtat de gènere.

3 - Maximitzar els beneficis socials i econòmics de la comunitat local

Donar suport activament a iniciatives per a la infraestructura local i el desenvolupament social comunitari. Incloent-hi l’educació, capacitació, salut i sanejament i projectes que aborden els impactes del canvi climàtic.

 • Els residents locals tenen igualtat doportunitats docupació i ascens, sense discriminació per gènere, raça, religió, discapacitat o de qualsevol altra forma. Respectant així els drets laborals dels empleats i un entorn de treball segur
 • Donar prioritat a proveïdors locals i de comerç just sempre que estiguin disponibles i siguin de prou qualitat. Recolzant emprenedors locals en el desenvolupament i venda de productes i serveis sostenibles que es basen en la natura, història i cultura de la zona.
 • Implementar una política contra l’ explotació o l’assetjament comercial, sexual o de qualsevol altra manera, especialment de nens, adolescents, dones, minories i altres grups vulnerables.
 • Les activitats proposades per les agències no han de posar en perill la prestació de serveis bàsics , com ara aliments, aigua, energia, atenció sanitària o sanejament, a les comunitats veïnes.

4 - Millorar el patrimoni cultural

Per tal de minimitzar els impactes adversos i maximitzar els beneficis locals i la satisfacció dels visitants.

 • Contribuir a la protecció, preservació i millora de les propietats, llocs i tradicions locals d’importància històrica, arqueològica, cultural i espiritual.
 • Incorpora als itineraris i propostes elements autèntics de la cultura local tradicional i contemporània, respectant sempre les comunitats locals.
 • No contribuir a la comercialització ni a l’exhibició d’artefactes històrics i arqueològics, excepte segons allò permès per les lleis locals i internacionals.

5 - Reduir els impactes negatius al medi ambient

 • Contribuir a la conservació dels recursos naturals, afavorint proveïdors de productes ambientalment sostenibles, inclosos aliments, begudes, materials de construcció entre d’altres. Minimitzar el consum general denergia i daigua, augmentant així lús denergies renovables.
 • Implementar pràctiques per minimitzar la contaminació per soroll, llum, erosió, substàncies que esgoten la capa d’ozó i contaminants de l’aire, l’aigua i el sòl. Identificar les emissions significatives de gasos amb efecte d’hivernacle de totes les fonts controlades per l’agència per poder minimitzar-les o evitar-les. En cas de no ser possible, fomentar la compensació de les emissions.
 • Fomentar activament lús dalternatives de transport més netes i més eficients. Tractar eficaçment les aigües residuals. Reduir, reutilitzar o reciclar les deixalles perquè no tinguin cap efecte advers sobre la població local o el medi ambient. I minimitzar lús de substàncies nocives.
 • Conservar la biodiversitat, els ecosistemes i els paisatges . S’ha de prestar una atenció especial a les àrees naturals protegides ia les àrees d’alt valor de biodiversitat, així com la vida silvestre i el benestar dels animals. Gestionar i promocionar les visites a llocs naturals per tal de minimitzar els impactes adversos i maximitzar la satisfacció dels visitants.