La reconciliació de l’ecosistema turístic a Barcelona, un cas d’èxit.
Sra. Macarena Bergada,
Presidenta de l’AGUICAT (Associació de Guies de Catalunya).