VIATGES

Descobreix les nostres destinacions

Tots els viatges

Com ho fem?

 Dissenyem i implementem propostes turístiques basades en els criteris de sostenibilitat i responsabilitat turística que tenen per objectiu reforçar les economies locals, valorar els recursos naturals i donar a conèixer la realitat social de país de destinació.

Els viatges de Aethnic es plantegen com una experiència de grup, activa, creativa, compromesa, participativa, enriquidora i solidària. Itineraris per a tots els participants, que abastaran elements d’interès natural i paisatgístic, històric, cultural, artístic i antropològic, prestant també atenció a la realitat econòmica, social i mediambiental dels territoris visitats.

Les nostres produccions es defineixen per ser itineraris turístics d’entre 7 i 15 dies, i on predomina:

  • L’experiència viatgera i el contacte social i cultural amb la gent local.
  • La participació de tallers i l’experiència de primera mà en associacions, ONG i cooperatives que treballen per a la millora social de país d’acollida.
  • L’aventura de descobrir llocs únics i gaudir de moments d’oci

Sensibilització

Aethnic vol donar a conèixer i fer més compartida la idea i els valors implícits del Turisme Responsable i sostenible.- TRS – perquè progressivament pugui anar sent assumida pel conjunt de la societat i d’aquesta manera afavorir la transformació de l’actual model turístic.

Per això es proposa:

  • Donar a conèixer els valors i propostes inherents a l’TRS, així com l’impacte negatiu del turisme no responsable ni sostenible.
  • Les accions de sensibilització es dirigeixen a la població en general, els actors del món turístic, els governs i administracions públiques i les universitats o centres educatius en general.
 

Llegeix els textos fundacionals de aethnic: 

Infografia del Turisme Responsable