CONSULTORIA

Solucions especialitzades per un turisme regeneratiu arrelat al territori.

Des d’Aethnic oferim un servei de consultoria dirigit a donar resposta als reptes actuals del sector del turisme. Treballem mitjançant processos participatius per tal d’oferir solucions innovadores i personalitzades que atenyin les dinàmiques reals del territori, especialment a nivell social i ambiental. 

Entenem que cada lloc és únic i singular i per tant, actuem en base a les seves especificitats. Estem convençudes que només així aconseguirem generar impactes positius per a cada realitat. Consulta els nostres serveis. 

Els nostres serveis

ESTUDIA

 • Estudis per a la identificació de bones pràctiques en àmbits específics del sector del turisme.
 • Estudis d’innovació social i turisme per a la promoció de bones pràctiques.
 • Investigacions de mercat per a empreses o destinacions turístiques amb l’objectiu d’identificar tendències, oportunitats i opcions de desenvolupament.
 • Estudis comparatius de certificacions turístiques i detecció d’oportunitats per a la implementació.
 • Estudis dels impactes de l’activitat turística sobre les destinacions.
 • Identificació i mapatge d’agents locals del territori per a la promoció d’accions participatives de base comunitària i detecció d’oportunitats per a la intercooperació.

PLANIFICA

 • Guies i/o plans d’acció amb objectius específics per a la promoció del turisme responsable i sostenible.
 • Disseny de plans estratègics de turisme sostenible i regeneratiu per a la millora de la competitivitat.
 • Accions de formació i sensibilització per al desenvolupament de capacitats entorn del turisme.
 • Identificació de finançament públic (subvencions) per a la realització de projectes vinculats a l’activitat turística (incloent-hi NGen).

IMPLEMENTA

 • Suport personalitzat per a la implementació d'accions i plans estratègics de turisme sostenible i regeneratiu.
 • Suport en la implementació d’estratègies d’innovació social en turisme.
 • Suport en la implementació de projectes turístics.

INNOVA

 • Disseny i implementació d’estratègies d’innovació social en el turisme.
 • Capacitació i apoderament de comunitats locals per a la governança de xarxes turístiques.
 • Facilitació de processos participatius per a la co creació turística amb comunitats locals i stakeholders.
 • Creació de producte turístic local basat en criteris de turisme responsable i regeneratiu.
 • Reestructuració de l’oferta turística de les destinacions en base a la segmentació dels consumidors.

Especialització

Credibilitat

Formem part de:

Han confiat en nosaltres:

Projectes destacats: