PROJECTES

Turisme Accesible

Acció Local

Aquest 2023 Aethnic ha emprès un nou projecte al barri del Poblenou per identificar casos de bones pràctiques entorn del turisme accessible.

Es tracta d’un tipus de turisme que satisfà les necessitats de tots els visitants, incloses les persones amb discapacitats, les persones d’edat avançada, les famílies intergeneracionals (per exemple, famílies amb nens), i les persones amb discapacitats temporals (per malalties o lesions).

Antecedents

Entre desembre de 2022 i novembre de 2023 l’Associació Ethnic ha desenvolupat al districte de Sant Martí (Barcelona) el projecte “enfortiment i articulació d’una oferta de turisme inclusiu al Poblenou per a la promoció d’un model turístic responsable i resilient” amb el suport del programa “Impulsem el Que Fas” (IQF) de l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’un projecte d’entitat nou que sorgeix arran de la necessitat d’enfortir el teixit turístic del districte vers criteris d’inclusió i responsabilitat.

Aethnic entén que l’accessibilitat turística és quelcom fonamental per garantir la sostenibilitat del sector i emprèn un projecte innovador que posa al centre de l’activitat totes les persones que participen de les activitats d’oci i lleure del districte, independentment de les seves capacitats físiques, cognitives, sensorials i de comunicació.

En aquest context, l’objectiu general de la iniciativa ha estat: “contribuir a la transformació del teixit turístic de Sant Martí vers criteris d’inclusió i sostenibilitat per enfortir-lo i  fer-lo créixer tot promovent el desenvolupament econòmic integral del districte i de la ciutat”. 

Objectius

L’objectiu d’aquest treball ha estat avançar cap a un model turístic sostenible que tingui en compte les necessitats de totes les persones, independentment de la seva condició, i que generi beneficis integrals per a tota la destinació. 

Per assolir-lo, l’equip d’Aethnic ha establert els següents objectius específics: 

  • Desenvolupar una diagnosi de l’estat actual de l’oferta de turisme inclusiu al barri de Poblenou.
  • Enfortir el teixit econòmic del barri per impulsar l’articulació d’una oferta de turisme inclusiu que promogui un model turístic responsable i resilient.
  • Dissenyar i crear nous productes/serveis de turisme inclusiu per promoure nous imaginaris turístics vinculats amb valors de sostenibilitat.
  • Promoure la visibilització i el posicionament del districte com a referent en turisme inclusiu i motor de canvi del model turístic vers ODS i consum responsable.

Activitats Realitzades

En el decurs del projecte es realitzen nombroses activitats que contibueixen a assolir els objectius plantejats. A continuació es detallen algunes de les actuacions més rellevants:

  • Identificació mitjançant eines locals, com ara la web oficial de Turisme de Barcelona, el mapa de Pam a Pam, el mapa Barcelona + Sostenible, el catàleg Apropa Cultura i el mapa Poblenou Urban District, d’activitats, experiències, serveis i productes turístics desenvolupats al barri del Poblenou. En total, es recullen 47 punts d’interès turístic ubicats al barri del Poblenou.
  • Organització de visites als espais turístics del Poblenou, juntament amb el Centre Ocupacional ASPACE i l’alumnat del grau d’interpretació i traducció de l’UPF, a fi d’auditar els punts d’interès i validar els “criteris d’accessiblitat” definits per Aethnic.
  • Recollida d’informació i identificació de bones pràctiques. 
  • Elaboració de la Guia de Turisme Accessible al Poblenou. 
  • Organització d’una sessió de formació i hackató per tal de detectar mancances i oportunitats en relació al turisme accessible del Poblenou i impulsar la generació d’idees innovadores.
  • Realització de la Jornada “Turisme i Ciutat, per un model regeneratiu socialment responsable” amb la participació especial de panelistes experts en matèria d’inclusió i accessiblitat. 

Resultats

Accedeix al document: Bones pràctiques en matèria d’accessibilitat identificades al barri del Poblenou.

Accedeix al document: Guia de Turisme Accessible al Poblenou, elaborada amb la informació recollida en la fase de diagnosi. 

Accedeix a l’informe: Sessió de formació i hackató “Turisme Accessible al Poblenou”; activitat realitzada el 9 d’octubre de 2023. 

Accedeix a la Galeria de la Jornada: Turisme i Ciutat, per un model regeneratiu socialment responsable; realitzada el 14 de novembre de 2023. 

Accedeix a l’informe: Jornada “Turisme i Ciutat, per un model regeneratiu socialment responsable”.

Amb el suport de:

Ajuntament Barcelona i Barcelona Activa

Localització del projecte:

Poblenou (Barcelona)

Calendari d'aplicació:

2023