PROJECTES

Turisme Accesible

Acció Local

Aquest 2023 Aethnic emprèn un nou projecte al barri del Poblenou per identificar casos de bones pràctiques entorn del turisme accessible.

Es tracta d’un tipus de turisme que satisfà les necessitats de tots els visitants, incloses les persones amb discapacitats, les persones d’edat avançada, les famílies intergeneracionals (per exemple, famílies amb nens), i les persones amb discapacitats temporals (per malalties o lesions).

Objectius

L’objectiu d’aquest treball és avançar cap a un model turístic sostenible que tingui en compte les necessitats de totes les persones, independentment de la seva condició, i que generi beneficis integrals per a tota la destinació. Com a resultat, el projecte presentarà dos nous productes o serveis turístics accessibles que hauran estat co generats amb els agents locals del barri i que contribuiran a enriquir l’oferta turística del Poblenou. 

Al llarg dels pròxims mesos l’equip d’Aethnic anirà nodrint aquesta pàgina amb més informació sobre el desenvolupament del seu projecte. No us ho perdeu!

Localització del projecte:

Poblenou (Barcelona)

Calendari d'aplicació:

2023