PROJECTES

El mapa “Barcelona + sostenible”

Acció Local

El Mapa B+S és alhora, un mapa virtual interactiu, vinculat a l’Open Green Map, i una xarxa social per a smartphones, que reuneix les iniciatives socioambientals rellevants de la ciutat.

Més concretament, el mapa proporciona informació pràctica sobre punts d’interès (com ara botigues, allotjaments, equipaments i infraestructures), itineraris senyalitzats amb codis QR, i experiències ciutadanes (relats, fotografies i activitats) de la ciutat.

Objectius

Per disposar d’una xarxa àmplia de ciutadans, d’agents socials i ambientals de la ciutat compromesos i connectats que treballen conjuntament per una Barcelona més sostenible, neix el Mapa B+S, un mapa interactiu, realitzat de forma col·laborativa entre ciutadans, empreses, entitats i administració.

El Mapa B+S mostra iniciatives i recursos que contribueixen a la millora de l’entorn urbà, la construcció d’una estructura social més equitativa i inclusiva i a l’enriquiment del teixit comunitari i veïnal.

Així mateix, l’esquema B+S vol ser una eina clau per donar a conèixer espais i itineraris que poden tenir un interès turístic alternatiu, més local i sostenible, i vol posar en valor els llocs d’interès patrimonial, ambiental, cultural i social menys coneguts de la ciutat.

Activitats Realitzades

Aethnic forma part de el grup motor com a entitat experta en turisme sostenible, dissenyant itineraris sostenibles a la ciutat de Barcelona

Localització del projecte:

Barcelona

Calendari d'aplicació:

2021