PROJECTES

TurismESS

Acció Local

El projecte TurismESS és un projecte d’entitat a través del qual Aethnic reivindica el potencial del turisme com a sector econòmic estratègic per la dinamització econòmica i la visualització de la capacitat transformadora de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària (ESS) a la ciutat de Barcelona.

El model turístic actual de la ciutat de Barcelona ha materialitzat les seves carències i ha evidenciat els reptes socials i mediambientals (gentrificació, canvi climàtic, precarització de les condicions laborals…) que genera. Actualment, en el marc de la crisi sanitària de la Covid-19, la manca de resiliència del sector s’ha intensificat i ha posat de manifest la urgència de repensar el model turístic actual.

Des d’Aethnic estem convençudes que el turisme és un dels principals motors econòmics de Barcelona, però creiem que cal repensar la forma com es desenvolupa per tal de donar resposta a les necessitats actuals i millorar així, la qualitat de vida de la seva ciutadania.

Proposta de valor

El projecte TurismESS preveu l’articulació d’una oferta turística basada en iniciatives de l’Economia Social i Solidària (ESS) que sigui innovadora i socialment responsable i que estigui dissenyada mitjançant un procés col·laboratiu amb els actors socials de Barcelona.

Aquesta oferta turística de base ESS actuarà com a alternativa a l’oferta actual de turisme de masses i posarà en valor aspectes claus del patrimoni i de la cultura local de la ciutadania.

Des d’Aethnic es vol avançar cap a un model turístic responsable i de base social que tingui en compte a la població local en la presa de decisions, que prioritzi les necessitats bàsiques dels diferents col•lectius que conviuen a la ciutat i que parteixi d’un compromís ferm amb l’equitat i la sostenibilitat integral de la destinació. Així doncs, l’objectiu final és posar l’activitat turística al servei de les persones.

“El turisme entès sota els criteris de l’ESS i del consum responsable, més enllà de l’activitat basada en el model econòmic capitalista actual, té un fort potencial per a la promoció i el desenvolupament econòmic local, i la posada en valor de l’ESS i de la identitat pròpia de la ciutat”.

El projecte TurismESS té el suport de l’Ajuntament de Barcelona per mitjà del programa Impulsem el Que fas, finançat per la taxa turística.

Amb el suport de:

Ajuntament Barcelona i Barcelona Activa
Finançat amb impost turístic

Localització del projecte:

Barcelona Ciutat

Calendari d'aplicació:

2021