AETHNIC

TURISME RESPONSABLE

Aquest contingut ha estat desenvolupat en el marc del projecte No Women Left Behind: Creació de projectes d’emprenedoria social al turisme sostenible a Gàmbia liderats per dones vulnerabilitzades prèviament capacitades en gestió turística responsable, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD ).

El projecte ha definit un conjunt d‟activitats d‟Educació per al Desenvolupament (EpD) a Catalunya amb l‟objectiu d‟incidir en els actors del mercat turístic català en el disseny de viatges a països del Sud basats en criteris de Turisme Responsable i Sostenible (TRS) , els ODS i la perspectiva de gènere. En el marc d‟aquest objectiu es presenten una sèrie d‟eines digitals per facilitar la transformació del sector turístic local a pràctiques més responsable i alineades amb ODS i Drets Humans.

Eines digitals per a la promoció d´un turisme més responsable

El terme Turisme Responsable fa referència a l’actitud respectuosa envers la societat, la cultura i el medi ambient. L’ambició del turisme responsable és posar mitjans i cercar solucions als impactes del turisme per crear millors llocs perquè les comunitats puguin viure i perquè els visitants gaudeixin.

  • Proveir els turistes de millors experiències a través de les connexions amb les poblacions locals i més entesa de la cultura local, social i aspectes ambientals.
  • Promoure un turisme més accessible perquè pugui ser gaudit per tothom.
  • Crear un impacte positiu a les destinacions.
  • Dissenyar alternatives per viatjar de forma responsable i assegurar-nos que els nostres actes generen el mínim impacte possible al país ia la comunitat amfitriona, intentant sempre fer viatges amb responsabilitat i autèntics.
  • I ésser culturalment sensible, generant respecte entre els turistes i les comunitats receptores, contribuint a la construcció de l’orgull cultural i la confiança de les comunitats locals.

Polítiques de Turisme Responsable

Contribució al desenvolupament econòmic i social de la destinació

Utilitzar proveïdors i serveis locals que promoguin condicions de treball justes. Garantint que els viatgers convisquin amb la població local i obtinguin una experiència molt enriquidora, alhora que contribueixen amb la prosperitat econòmica local.

Promoure valors de sostenibilitat

Contribuir a la millora d’aspectes ambientals i socioeconòmics de les comunitats receptores, i la millora del patrimoni i els recursos culturals. Incloent i promovent els criteris ecològics, de qualitat i socioeconòmics.

Protegir la infància

La indústria del turisme hi juga un paper molt important en la protecció dels drets de la infància. Cal condemnar l’explotació infantil com un abús als drets humans de la infància i la dignitat.

Models alineats amb els ODS

Promoure la presa de consciència a la indústria turística cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de la informació als professionals de la indústria turística sobre les pràctiques de turisme responsable.

Contribuir a la promoció de l'equitat de gènere

Promoure l’esperit empresarial femení, atenent els colls d’ampolla que generalment afecten de manera desproporcionada les dones, i impulsar l’educació i la formació professional femenina, amb un focus especial en habilitats i coneixements d’alt valor agregat i retorn econòmic.

Sensibilitzar els viatgers en el consum responsable

Garantir la qualitat, seguretat i accessibilitat als serveis prestats. Així mateix, proporcionar informació als viatgers sobre les actuacions responsables i respectuoses a la destinació.

Criteris de sostenibilitat, indicadors i bones pràctiques

Eines digitals

Eines digitals generades en el marc del projecte “No Women Left Behind: Creació de projectes d’emprenedoria social en el turisme sostenible a Gàmbia liderats per dones vulnerabilitzades prèviament capacitades en gestió turística responsable”

Audiovisuals

Seminari per a professionals sobre turismes: ODS i gènere

Ponència Elvira Jiménez: Turisme i ODS

Lloc: ACAVE

Data: 2 NOV 2023
Idioma: CASTELLÀ
Ponència Núria Abellan-Calvet: Turisme i Gènere
Lloc: ACAVE
Data: 2 NOV 2023
Idioma: CATALÀ

Seminari Turisme Responsable i Drets Humans

Ponència Elvira Jiménez: Turisme Responsable i Drets Humans
Lloc: CETT-UB
Data: 7 NOV 2023
Idioma: ANGLÈS
Ponència Núria Abellan-Calvet: Turisme Responsable i Drets Humans
Lloc: CETT-UB
Data: 9 NOV 2023
Idioma: CASTELLÀ

L'enfocament de gènere, clau per avançar cap a un Turisme Responsable a l'Àfrica Subsahariana

Ponència
Lloc: ONLINE
Data: 16 NOV 2023
Idioma: CASTELLÀ

Publicacions