PROJECTES INTERNACIONALS

Marroc

Població: 37.840.052 (inclou projecció per 2023)

Idioma oficial: Àrab i bereber

Moneda: Dirham

IDH *: 123º - Grup de països Mig

PIB per càpita: 3.441 USD

Index Global de la Bretxa de Gènere: posició 144 (puntuació 0,612)

Altres països