NOTICIES

Aethnic escala el projecte de la xarxa a nivell nacional

Aquest any, Aethnic ha donat el tret de sortida a la Xarxa de Turisme Responsable i Sostenible de Catalunya (XTRS), una aliança estratègica d’escala nacional que pretén fer del turisme una eina que beneficiï l’economia local, impulsi les iniciatives socioculturals i millori la qualitat de vida de les comunitats amfitriones.

El projecte XTRS de Catalunya s’engega després de validar la prova pilot que es va desenvolupar al barri del Poblenou de Barcelona al llarg del 2021. Els resultats d’aquest model prototipat van evidenciar el potencial del TRS com a motor de reactivació econòmica socialment justa i responsable en l’escenari post-pandèmia; i és per això que ara s’ha decidit extrapolar les estratègies locals a gran part del territori català.

Transformar el model turístic: una necessitat urgent

Abans de la Covid19, el sector turístic català representava el 12% del PIB i generava al voltant de 465.600 llocs de treball directes, sent així un dels motors econòmics claus del país. L’any 2019, Catalunya rebia gairebé 19.4 milions de turistes internacionals, un 1% més que l’any anterior, i incrementava la despesa total en un 4.5% respecte d’aquest mateix any. Lluny de rebaixar expectatives, la tendència es repetia a nivell nacional i Catalunya s’afirmava com una de les opcions predilectes pels turistes catalans i espanyols, tot posicionant-se com la segona comunitat autònoma més visitada pels residents de la resta de l’Estat.

Malgrat tot, si bé és cert que Catalunya gaudia d’una reputació privilegiada, ja feia temps que la destinació evidenciava certes mancances en relació al seu model turístic convencional. La distribució desigual de l’oferta i la saturació dels espais de gran afluència turística eren alguns dels problemes que més ressonaven a nivell local i, malgrat els esforços per posar en valor la pluralitat de Catalunya i descongestionar les àrees més massificades; la concentració territorial i l’estacionalitat seguien imperant arreu del territori. Tanmateix, les estadístiques catalanes demostraven com els fluxos turístics interns tendien a emetre’s des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a centralitzar-se, d’una manera hegemònica, sobre la Costa Brava, la Costa Daurada, els Pirineus, les Terres de l’Ebre i la Vall d’Aran, especialment durant els caps de setmana i en segones residències.

En aquesta línia, el creixement econòmic derivat de l’activitat turística eclipsava problemàtiques de caire social, ambiental i de gènere que suscitaven transformacions urgents. Per exemple, el model turístic dominant, centrat en fer créixer el nombre de visitants, no tenia en compte els costos que comportava en relació a la precarietat laboral, la dificultat d’accés a l’habitatge, la pèrdua de teixit social, l’increment de les desigualtats, l’impacte ambiental i climàtic, o el deute de cures.

Els objectius de la XTRS de Catalunya

Aquest projecte empresarial pren en consideració les observacions anteriors i es fixa com a objectiu co crear i co gestionar un nou catàleg d’experiències turístiques que estiguin dissenyades sota els principis del turisme responsable i sostenible (TRS) i que posin en valor les pràctiques de l’Economia Social i Solidària (ESS) del territori.

En aquest sentit, Aethnic reconeix el potencial de l’ESS com a motor de canvi per la promoció d’un turisme basat en criteris de consum responsable, i aporta una solució innovadora per descentralitzar l’activitat turística als municipis del país, donar visibilitat a les iniciatives del teixit cultural i associatiu local i oferir experiències turístiques transformadores que transcendeix les propostes convencionals del turisme de masses.

Una vegada s’hagin co creat les experiències amb els actors locals, aquestes passaran a formar part del catàleg d’Aethnic i seran comercialitzades a través d’un marketplece online propi que ja es troba en fase de desenvolupament.

Àmbit territorial del projecte

En els últims mesos, l’equip d’Aethnic ha desenvolupat un exhaustiu anàlisi entorn de l’oferta i la demanda del turisme català i ha considerat oportú centrar la seva activitat en 5 vegueries concretes: l’Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Catalunya Central, Girona, i el Penedès.

De moment, ja s’han identificat una trentena d’entitats potencials i s’ha iniciat la fase de presentació i contacte amb les persones referents de cada vegueria.

Descarrega la presentació del projecte en aquest enllaç.

El procés de creació de la Xarxa té el suport de la Generalitat de Catalunya