NOTICIES

Declaració per impulsar la transició ecològica del turisme

LA DECLARACIÓ D’AETHNIC

La Declaració d’Aethnic és un catalitzador per manifestar la urgència de reconvertir el turisme en un moviment tractor de la transició ecosocial i incidir en la necessitat de transformar els models turístics tradicionals en pro dels reptes globals del Planeta.

La Jornada sobre Turisme Responsable i Transició Ecològica que Aethnic va celebrar el passat 6 d’octubre va posar de relleu la necessitat de treballar de manera conjunta i articulada per avançar cap a un model turístic alineat amb els reptes globals actuals. Tanmateix, si una cosa va quedar clara és que la sostenibilitat i la responsabilitat ja han esdevingut condicions inalienables del sector i que aquestes són indispensables per garantir-ne la seva supervivència i viabilitat a curt i llarg termini.

En aquest context, l’Associació Ethnic ha analitzat i processat cadascuna de les intervencions que van tenir lloc al llarg de la Jornada i ha elaborat una Declaració formal per manifestar la seva voluntat de seguir treballant de manera coordinada i articulada per accelerar l’accció climàtica del turisme i transformar-lo en un catalitzador de benestar social i ambiental.

La Declaració reconeix i comparteix els principis i ideals de grans acords locals i internacionals com el Compromís Mundial de l’Agenda 2030 o l’Acord Nacional del Turisme Responsable, i reivindica l’establiment de compromisos més ambiciosos i exigents que prioritzin la generació d’externalitats positives sobre el conjunt de les destinacions. És per això que mitjançant aquest manifest Aethnic reivindica, també, la participació activa de l’àmbit de l’Economia Social i de totes aquelles inciatives alternatives que es desenvolupen amb una clara voluntat de transformació social.

Consulta els detalls La Declaració aquí.