NOTICIES

“Turisme accessible al Poblenou”; un nou projecte d’Aethnic

El Turisme Accessible (o Tourism for All) es descriu com el turisme que satisfà les necessitats de tots els visitants, incloses les persones amb discapacitats, les persones d’edat avançada, les famílies intergeneracionals, i les persones amb discapacitats temporals, ja sigui per malalties o lesions.

Segons el Flash Eurobarometer 499 (2021, p. 3), el qual analitza l’actitud dels viatgers europeus envers l’activitat turística, el 39% dels enquestats “find it difficult to obtain information on the accessibility of the destination” [troben complicat obtenir informació sobre l’accessibilitat de les destinacions]. Així mateix, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMT), el 16% de la població mundial té algun tipus de discapacitat, ja sigui física, mental, intel·lectual i/o sensorial, i aquesta xifra incrementa any rere any, especialment a causa de l’envelliment general de la població. 

Aquestes i moltes altres investigacions evidencien que les persones amb discapacitat són part de la rica diversitat humana, i que com a tal, han de ser capaces de participar i gaudir de totes les activitats d’oci, inclòs el turisme. 

En aquest context, el gener del 2023, Aethnic emprèn un nou projecte anomenat “Turisme Accessible al Poblenou” amb l’objectiu d’avançar cap a un model turístic més democràtic, inclusiu, responsable i resilient. En el decurs de la proposta, l’equip d’Aethnic analitza l’oferta turística del barri des de la perspectiva de l’accessibilitat, identifica oportunitats de millora i recull, en una Guia de Turisme Accessible, una rica i diversa varietat d’activitats i equipaments accessibles per a tothom. 

Aquest projecte, el qual es desenvolupa en el marc de la subvenció Impulsem el Que Fas de l’Ajuntament de Barcelona, adopta l’aproximació Destination for All amb l’objectiu de maximitzar l’accessibilitat, la usabilitat i el gaudi de tots els productes i activitats del barri del Poblenou. 

Si vols saber com ha estat el procés de co creació de la Guia de Turisme Accessible, no et perdis la propera publicació!