PROJECTES

TurismESS; impuls d’un nou model regeneratiu arrelat al territori català

Acció Local

En els darrers anys, l’àmbit de l’ESS ha crescut de manera molt significativa en múltiples i diversos sectors de Catalunya. En canvi, en l’àmbit del turisme la seva presència i creixement ha estat molt limitat.

Donat el pes que té el turisme en l’economia del país, des d’Aethnic considerem que és clau enfortir i promoure l’àmbit de l’ESS com a agent clau per a la reactivacio de l’economia i la promoció de l’ocupació de qualitat.

Al mateix temps, creiem que l’ESS pot actuar com a motor de transformació del sector turístic tot contribuint en la creació d’un model innovador alineat amb els ODS i promotor de la transició ecosocial.

Objectius

A fi d’avançar cap a un model turístic regeneratiu i resilient, Aethnic impulsa un projecte innovador que té per objectiu general:

Millorar la viabilitat de les iniciatives de l’Economia Social vinculades a l’àmbit turístic per promoure un model de desenvolupament turístic regeneratiu alineat amb els reptes de la transició ecosocial.

 

Per assolir-lo, l’equip d’Aethnic ha establert els següents objectius específics

  1. Diagnosi. Millorar l’ecosistema d’ESS dins del sector del turisme a través de la diagnosi del teixit de “TurismESS” i de la promoció i visibilització de l’Economia Social com a agent transformador.
  2. Enfortiment. Promoure la reactivació de l’ESS en el sector estratègic del turisme mitjançant la realització de sessions de treball i dinàmiques d’intercooperació.
  3. Consultoria. Desenvolupar una oferta de serveis d’assessorament tècnic per impulsar, des de l’àmbit de l’ESS, un model turístic responsable i regeneratiu.

Activitats Realitzades

Accedeix a la Presentació del Projecte per conèixer les accions del projecte.  

Resultats

En el marc del present projecte s’assoliran dues grans fites:

D’una banda, es crearà un informe amb els resultats de la diagnosi sobre “Teixit de Turisme i ESS a Catalunya”, el qual serà fruit d’una extensa i profunda prospecció realitzada a 4 vegueries del territori: Alt Pirineu i Aran, Terres Gironines, Barcelona i Penedès.

Aquest document exposarà tant els reptes com les oportunitats identificades a Catalunya i presentarà exemples de bones pràctiques vinculades a les vegueries d’actuació. Amb els resultats, es crearan fulls de ruta territorials per dinamitzar el turisme responsable des de l’àmbit de l’ESS. 

D’altra banda, Aethnic crearà una cooperativa des d’on oferirà serveis d’assessorament tècnic per promoure un model de turisme responsable i regeneratiu. El públic objectiu dels serveis de consultoria seran: entitats de l’ESS, administracions públiques i altres empreses afins als valors de l’ESS.

Amb el suport de:

Departament d'Empresa i Treball
Economia Social
Ministerio de Trabajo y Economia Social - SEPE

Localització del projecte:

Catalunya

Calendari d'aplicació:

2023 - 2024